بخشنامه و آیین نامه

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم سال 99 برای اظهارنامه مالیاتی عملکرد 98

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم سال 99 برای اظهارنامه مالیاتی عملکرد 98   رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1398 در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 را اعلام کرد. در مت ... بیشتر بخوانید

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» شماره: 200/99/1 تاریخ: 1399/01/05   مخاطبان/ ذینفعان  رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها   موضوع   ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مب ... بیشتر بخوانید

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

مشاهده بخشنامه   احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌ درصد(20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ... بیشتر بخوانید

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 46906/ت53401هـ تاریخ: 24/04/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 18/04/1396به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت ص ... بیشتر بخوانید

آیین نامه تحریر دفاتر و اصلاحیه بعدی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 1565/33/4/30 تاریخ:21/01/1368 پیوست: آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 که در تاریخ 28/12/67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است. کلیات ماده 1- مقررات این آئیننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ... بیشتر بخوانید

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب قانون مالیات های مستقیم

شماره:46378/3949/200 تاریخ:18/03/1395 بسمه تعالی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 3193/200 مورخ 01/03/1395 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی موضوع ... بیشتر بخوانید

تاکیدبه پرهیز از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی در امور گزارشگری مالیاتی

شماره: 16199/ 776/ 213 تاریخ: 18/05/1385 پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیالتی اداره کل امور مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران مجله مالیات سازمان حسابرسی   ... بیشتر بخوانید

اطلاعات استخراجی از سامانه TTMS

شماره:537/93/200 تاریخ: 21/10/1393 پیوست:   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا ... بیشتر بخوانید

سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود-مربوط به مفاد ماده 237 ق م م

شماره: 17933/4989/4/30 تاریخ: 14/06/1373 پیوست:   بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی ، مفاد ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده  میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالی ... بیشتر بخوانید

.