مشاوره مالیاتی به کلیه اشخاص

بخش فوق تخصصی در شغل ما ارائه مشاوره است. به دلیل حساسیت زیاد مشاوره، پیشنهاد می کنیم اگر با ماهم همکاری ندارید مشاوری را انتخاب کنید که رزومه و سوابق اجرایی قدرتمندی را داشته باشد.نکاتی در اجرای تخصصی مشاوره است که تا فرد مشاور درگیر آن نشده باشد نمی تواند راهکار مثمرثمری ارائه کند. مندر این بخش هم از تخصص و تجربه خودم و دیگر کادر اجرایی که تشکیل دادم، . سوابق کنترل و نظارت اجرایی در پروژه های سنگین مانند بزرگراه تهران کرج ، همت کرج، مترومشهد، برج میلاد، سازمان بنادر و کشتیرانی ، بانک صادرات توسط ایشان باعث شد تا در مدت زمان کمتری به یکی از مشاورین مالیاتی برتر کشور تبدیل شود.از دیگر توانمندیهای پرشین حساب  اجرای مصاحبه تخصصی و گزینش نیروهای حرفه ای جهت ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشد.

مشتریان مرتبط با مشاوره مالیاتی به کلیه اشخاص

.