نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)

اشخاص حقیقی موضوع ماده 93 ق م م  تا پایان روز ۳۱ خرداد ماه سال بعد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال خود ارسال نمایند . ممکن است بپرسید چرا باید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنیم؟ خب؛ اگر قصد انجام فعالیت به صورت رسمی و بی دردسری داشته باشید و بخواهید از امتیازاتی که قانونگذار برای آن بخش از مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل میکنند ، در نظر گرفته است استفاده نمایید ، پُر کردن اظهارنامه مالیاتی به نفع شماست.

ممیزان مالیاتی به هر حال به سراغ شما می آیند و اگر اظهارنامه ای تسلیم نکرده باشید ، دستتان از امتیازت قانونگذار کوتاه خواهد ماند از طرف دیگر، آن زمان دچار مالیات های علی الراس و یا شبیه به آن می شوید که ممکن است بیشتر از مالیات اصلی شما باشد.

اولین مزیت تکمیل اظهارنامه، استفاده از معافیت های مالیاتی است.

یک نکته خیلی مهم برای مشاغل گروه سوم

مشاغل سومی که در سال 1396 مالیات آنها قطعی شده است می توانند از مزایای تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند

برای مشاهده مندراجات تبصره 100 کلیک کنید

 

بخشنامه معافیت مالیاتی سال 97

به عنوان مثال اگر سود سالانه شما در سال 1397 از دویست و شانزده میلیون ریال (216,۰۰۰,۰۰۰ ریال) کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف می شوید. البته این معافیت منوط به ارسال اظهارنامه است.

دومین مزیتِ تکمیل اظهارنامه در زمان مقرر، رهایی یافتن از تعلق و پرداخت جریمه است!

بنابر مفاد ماده 192 ق م م، اگر اظهارنامه خود را تکمیل نکنید، باید ۳۰ درصد از مالیات قطعی شده را جریمه بپردازید. جریمه ای که قابل بخشش هم نیست. علاوه بر این، در صورتی که اظهارنامه خود را برای سه سال متوالی تکمیل نکنید، مشمول مجازات می شوید. این مجازات از زندان تا محکومیت نقدی چند میلیون تومانی و مشخص شده است.

اگر متقاعد شده اید که بروید و مالیات خود را پرداخت کنید، شما می توانید در این مقاله با نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی آشنا شوید.

یک سوال همیشگی برای مودیان وجود دارد و آن چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل آنها است.

 

خب جواب اینجاست

 

مبنای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی ماده 101 ق م م میباشد

بر این اساس پس از کسر مبلغ معافیت سالانه موضوع ماده 84 ق م م که هر ساله در در بودجه سنواتی کشور تعیین میگردد از کل درآمد ، درآمد مشمول مالیات به دست می آید.

 

در آخر مالیات بر اساس مفاد ماده 131 ق م م و بصورت پلکانی محاسبه و پس از کسر سهم اتاق بازرگانی  و مبلغ یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186 قابل پرداخت در وجه سازمان امور مالیاتی میباشد.

 

فرض کنید فردی در سال 1397 مبلغ 980 میلیون ریال سود (فروش پس از کسر هزینه ها)داشته است در این صورت :

 

980،000،000 - 216،000،000 = 764،000،000 درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت)

 

 

500،000،000  * 15% = 75،000،000 مالیات بر اساس طبقه اول ماده 131

(764،000،000 - 500،000،000) = 264،000،000 مالیات بر اساس طبقه دوم ماده 131

264،000،000 * 20% = 52،800،000

 

127،800،000 =    (75،000،000 + 52،800،000) جمع کل مالیات 

 

 

 

امید است این مطالب بتواند اطلاع رسانی نسبتاً خوبی در زمینه محاسبه مالیات برای شما باشد.