پیما ن رازداری

داریا بهروش - پیمان رازداری

 

 عمل به مسئولیت های قانونی و اجتماعی در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی، برای فعالیت های شرکت ما بسیار مهم است. مخصوصا، ما وظیفه داریم محرمانگی را حفظ کنیم و از ارائه یا افشای اطلاعات شخصی و خصوصی جمع آوری شده در مورد سهامداران، اعضای هیئت مدیره، کارکنان شرکت، کارآموزان، کارکنان قراردادی، کارکنان موقت، کارکنان پیمانکاران، مشتریان یا تامین کنندگان قطعات به هر طرف خارجی، به دلایلی غیر از استفاده منصفانه یا بدون دلیل منطقی، جلوگیری کنیم. برای اینکه شرکت ما بتواند فعالیت تجاری خود را با برخورداری از اعتماد جامعه ادامه دهد، نمی توانیم در زمینه مسئولیت خود در رابطه با امنیت و محافظت از اطلاعات شخصی سهل انگاری کنیم.
داریا بهروش با تبعیت از قانون مرتبط با محافظت از اطلاعات شخصی (قانون شماره ۵۷، ۲۰۰۳ ) کاملا به اهمیت حفاظت مناسب از اطلاعات شخصی در اختیار خود واقف است. برای آن که این شرکت بتواند انتظارات را در زمینه تعهدهای قانونی و اجتماعی خود برآورده کند، ما باید از اطلاعات به طور مناسب محافظت و نگهداری کنیم و در این راستا مدیریتی درخور و محکم در تجارت و عملکردهای خود به کار گیریم. برای نیل به این هدف، ما سیاست محرمانگی زیر را به عنوان اصول پایه مدیریت شرکت تعیین کردیم و سخت تلاش می کنیم تا از ایمن بودن اطلاعات شخصی اطمینان یابیم.
در بیانیه پيمان رازداری داریا بهروش به شما اعلام می‌کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده، چگونه از اطلاعاتی که هنگام مراجعه به این شرکت در اختیارمان قرار می‌دهید، استفاده و از آ‌ن‌ها حفاظت می‌کنیم.

 

 

امنیت اطلاعات

ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم. برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که گردآوری می‌کنیم، حفظ شود.  
در صورتی که از شما اطلاعاتی بخواهیم ، می‌توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می‌شود. در هر حال تعهدات و مسئولیت‌های ما محدود به توانايی‌ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.

تعهدات ما نسبت به اطلاعات شما 

1- ما اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی‌فروشیم و به هیچ شکل دیگری در اختیارشان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.

 

2- بدون رضایت کتبی شرکت داریا بهروش هیچگونه اوراق مربوط به آن یا مشتریان آن و یا اشخاص ثالث را به خارج از محل کار انتقال نخواهم داد مگر در مواردی که جهت انجام وظایف محوله نیاز باشد که در آن صورت پس از خاتمه کار کلیه مدارکی را که در اختیار داشته باشم عودت خواهم داد.

 

3- بدون رضایت کتبی شرکت داریا بهروش هیچگونه اطلاعات مربوط به سیستم ها، روشها، فرآیندها، فکرها، مشخصه ها، داده ها، دانش، نقشه ها، وقایع، ارقام، یا هر گونه اطلاعات دیگر را به هر نحو که در اجرای وظایف خود به آنها دست یافته باشم در اختیار مشتریان یا اشخاص ثالث قرار نخواهم داد مگر اینکه مورد جنبه عام داشته باشد و در همه حال موارد محرمانه را نگاه خواهم داشت و همواره اقدامات مقتضی معمول خواهم داشت تا اطمینان حاصل نمایم که چنین مواردی توسط دیگر کارکنان شرکت داریا بهروش نیز فاش نمی شود.

 

 

اگر فکر می‌کنید اطلاعاتی که از شما داریم، اشتباه یا ناقص است، لطفا با ارسال نامه‌ی الکترونیک به آدرس info@behravesh-co.ir ما را آگاه کنید تا اطلاعات مورد نظر را تصحیح کنیم.

 

چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟

  •  مشخصات کامل و عنوان شغلی و در صورت حقوقی بودن اطلاعات مربوط به شرکت
  • اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیک
  • اطلاعات مربوط به پرونده های مالیاتی
  • اطلاعات مربوط به اسناد مالی و حسابداری

 

 

 

 

.